Szerzői Jogok

1. Általános szabályok

Az arkihmelinda.hu weboldalon megjelent írásokat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében tilos máshol közzétenni.

Minden az oldalon található szerzői jogi védelmet élvező mű (azaz, minden olyan fénykép, írás, cím, adatbázisok, letölthető dokumentumok, podcastok, melyek mellett nincs feltüntetve forrás, valamint az arkihmelinda.hu domain név) Árki-Hámori Melinda szellemi tulajdonát képezi.

Árki-Hámori Melindának kizárólagos joga van ezen művek bármely jelenleg ismert módon történő felhasználására, átdolgozására és a felhasználás engedélyezésére.

Az arkihmelinda.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek kizárólag Árki-Hámori Melinda előzetes írásbeli engedélyével és megfelelő mértékű jogdíj megfizetése ellenében használhatók fel.

Ezen előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal vagy az onnan letölthető dokumentumok, podcastok bármely részét kivágni, lemásolni és a nyilvánossághoz bármely módon közvetíteni.

2. Szabad felhasználás

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, de ahhoz Árki-Hámori Melinda engedélye szükséges. Az arkihmelinda.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek az alábbi esetekben használhatók fel szabadon:

Engedély kérés küldése a siker@arkihmelinda.hu címre.

Árki-Hámori Melinda az írások, podcastok idézését legfeljebb az eredeti mű 10%-át meg nem haladó mértékig, a forrás (arkihmelinda.hu) és/vagy a szerző (Árki-Hámori Melinda) feltüntetésével engedélyezi.

A weboldalon található Árki-Hámori Melinda szellemi tulajdonát képező művekre* mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

*Árki-Hámori Melinda szellemi tulajdonát képező művek: minden olyan fénykép, írás, cím, adatbázisok, letölthető dokumentumok, podcastok, melyek mellett nincs feltüntetve forrás, valamint az arkihmelinda.hu domain név

3. A szerzői jog megsértésének következményei

Jogainak megsértése esetén Árki-Hámori Melinda a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – polgári jogi igényeket támaszthat, illetve a jogsértő ellen büntetőfeljelentést tehet.

Árki-Hámori Melinda jogainak megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet.

Amennyiben Árki-Hámori Melinda fent részletezett szerzői jogait az interneten sértik meg, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult a tárhely-szolgáltatót felhívni a jogellenes tartalom azonnali eltávolítására.

4. Egyéb rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

A Felhasználók által megadott személyes adatokat az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban (GDPR) foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Az Érintett a www.arkihmelinda.hu weboldalra történő belépéssel és onnan bármely aloldalra történő átlépéssel, a fenti feltételeket elfogadja.