ÁSZF és GDPR

Általános szerződési feltételek

Név: Árki-Hámori Melinda (segítő, mester szakember), egyéni vállalkozó,

Adószám: 43332577-1-28

Ülések helyszíne, telephely: 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 19.

E-mail: siker@arkihmelinda.hu

Mobil: +3670 200-9070

Weboldal: https://www.arkihmelinda.hu

* * *

Tárhelyszolgáltató: https://www.webnode.com/hu

Székhely: Webnode AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Svájc

Elérhetőség: https://www.webnode.com/hu/elerhetoseg

* * *

A weboldal szolgáltatásainak igénybe vétele: kizárólag papíralapú vagy papírmentes, online együttműködési megállapodás létrejöttével és/vagy az ÁSZF/GDPR elfogadásával lehetséges. A weboldal szolgáltatását / szolgáltatásait igénybevevő felhasználók (a továbbiakban együttesen Érintett), tudomásul veszik, hogy az adott adatlapok, űrlapok kitöltésével, minden ott leírtat tudomásul vesznek, és az ott leírtaknak megfelelően járnak el. Azok megszegése, figyelmen kívül hagyása következményeket von maga után.

A weboldal kurzusain, képzésein való részvétel: jelentkezéshez, regisztrációhoz vagy vásárláshoz kötött, valamint az ÁSZF/GDPR elfogadásával lehetséges. A kurzusok, képzések megvásárlása a https://www.arkihmelinda.hu weboldalon található, átirányító link segítségével, egy másik webfelületen lehetséges. A www.arkihmelinda.hu weboldal kurzusait igénybevevő felhasználók (a továbbiakban együttesen Érintett), tudomásul veszik, hogy az adott adatlapok, űrlapok kitöltésével, minden ott leírtat tudomásul vesznek, és az ott leírtaknak megfelelően járnak el. Azok megszegése, figyelmen kívül hagyása következményeket von maga után. Fontos továbbá, hogy a különböző kurzusok, képzések elvégzése nem garantálja a vásárlók, résztvevők (a továbbiakban együttesen Érintett) által kitűzött célok, tervek, vágyak, álmok megvalósulását, a teljes önismeretet és önfejlesztést. A kurzusok csupán segítenek az Érintetteknek abban, hogy különböző technikákat, módszereket, tapasztalatokat és szakmai gondolatokat ismerjenek meg és azokat saját belátásuk szerint alkalmazzák. Az érintettek céljainak, terveinek, vágyainak, álmainak megvalósulása vagy sikertelensége, az önismerethez való eljutása és/vagy önfejlesztése kizárólag az érintettek felelőssége. A kurzusok, képzések árából díjvisszafizetés nincs!

Letölthető PDF-ekre vonatkozó tudnivalók: Az ingyenesen letölthető pdf-ekhez jelentkezés vagy regisztráció, illetve az ÁSZF/GDPR elfogadása szükséges. A fizetős pdf-ek megvásárlása a https://www.arkihmelinda.hu weboldalon található, átirányító link segítségével, egy másik webfelületen lehetséges. A www.arkihmelinda.hu weboldal pdf-eit igénybevevő, azokat letöltő felhasználók (a továbbiakban együttesen Érintett), tudomásul veszik, hogy az adott adatlapok, űrlapok kitöltésével, minden ott leírtat tudomásul vesznek, és az ott leírtaknak megfelelően járnak el. Azok megszegése, figyelmen kívül hagyása következményeket von maga után. Fontos továbbá, hogy a különböző pdf-ek elolvasása és feladatainak elvégzése nem garantálja a vásárlók, résztvevők (a továbbiakban együttesen Érintett) által kitűzött célok, tervek, vágyak, álmok megvalósulását, a teljes önismeretet és önfejlesztést. A pdf-ek csupán segítenek az Érintetteknek abban, hogy különböző technikákat, módszereket, tapasztalatokat és szakmai gondolatokat ismerjenek meg és azokat saját belátásuk szerint alkalmazzák. Az érintettek céljainak, terveinek, vágyainak, álmainak megvalósulása vagy sikertelensége, az önismerethez való eljutása és/vagy önfejlesztése kizárólag az érintettek felelőssége. A letölthető pdf-ek árából díjvisszafizetés nincs!

Minden az oldalon található szerzői jogi védelmet élvező mű (azaz, minden olyan fénykép, írás, cím, adatbázisok, letölthető dokumentumok, podcastok, melyek mellett nincs feltüntetve forrás, valamint az arkihmelinda.hu domain név) Árki-Hámori Melinda szellemi tulajdonát képezi. Az ezekkel kapcsolatos további tudnivalók a Szerzői Jogokban leírtaknak megfelelően kezeljük.

Az Érintett a www.arkihmelinda.hu weboldalra történő belépéssel és onnan bármely aloldalra történő átlépéssel, a fenti feltételeket elfogadja. 
 

Adatkezelés (GDPR)

Adatvédelmi Szabályzat, Adatkezelés (GDPR)

Árki-Hámori Melinda jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

Árki-Hámori Melinda tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés, adatgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció, azaz adatlap kitöltés szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, hírközléshez, akciókhoz, kedvezményekhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, e-mail), automatizált rendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.


Hol történik adatgyűjtés?

https://www.arkihmelinda.hu weboldalon és annak aloldalain. 

Online, papírmentes együttműködési megállapodás* megkötése (és hírlevél):

https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes

https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru

*Az online, papírmentes együttműködési megállapodás szövege, a következő linkre kattintva olvasható: https://www.arkihmelinda.hu/egyuttmukodesi-megallapodas


Az adatkezelő adatai

Árki-Hámori Melinda tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

Név: Árki-Hámori Melinda (segítő, mester szakember), egyéni vállalkozó

Ülések helyszíne: 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 19.

E-mail: siker@arkihmelinda.hu

Mobil: +3670 200-9070

Weboldal: https://www.arkihmelinda.hu

A személyes adatokat Árki-Hámori Melinda, a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a saját részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, Árki-Hámori Melinda által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.


A weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapot használó és a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevő regisztrált felhasználók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Definíciók

2. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Érintett által a regisztráció során rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag Honlapon elérhető szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználó azonosítása és amennyiben az Érintett feliratkozik hírlevélre, akkor a hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

4. Az adatfeldolgozó(k) megnevezése

Árki-Hámori Melinda az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót NEM vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Regisztrációs adatok

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri a regisztrációjának a törlését. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem (postán, emailben) elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

5.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett le nem iratkozik a a tájékoztató levélben található "Leiratkozás" gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Egyébként az adatkezelés 2 éven át tart. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően (emailben, postai úton vagy a "Leiratkozás" gombra kattintva) rögzíti a kérést és a továbbiakban az Érintett részére levelet nem küld.

5.3. Technikai adatok

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 2 évig tárolja.

5.4. Elektronikus kapcsolat felvételi űrlap elküldése során megadott adatok

A kapcsolat felvételi űrlap elküldése során kötelezően megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri az így megadott adatainak a törlését. Az adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem (postán, emailben, ezen a linken: https://www.arkihmelinda.hu/leiratkozas) elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

6. A kezelt személyes adatok köre

6.1. Regisztráció során kötelezően megadott adatok

A Honlapon a szolgáltatások igénybevételéhez az Érintettnek meg kell adnia az adott szolgáltatáshoz, feliratkozáshoz szükséges adatokat, amelyek különbözőek lehetnek, mint: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím és a megadott igazoló okmány típusa és száma.

6.2. Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni az Adatkezelő részére.

6.3. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

6.4. Cookie-k

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Adatkezelő a következő cookie-t használja:

– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

– Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.– Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,– hogyan fogadhat el új cookie-kat,– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Bővebb információ a cookie-król: https://silktide.com/tools/cookie-consent/docs/

Bővebb információ a Google Analytics-ról: https://www.google.hu/intl/hu/analytics/

7. Az adatokat megismerők köre

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Tárhelyszolgáltató adatai: https://www.webnode.com/hu

Székhely: Webnode AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Svájc

Elérhetőség: https://www.webnode.com/hu/elerhetoseg

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Felhasználói jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokról.

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

8.4. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Az email címek felhasználása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, szolgáltatás igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

10. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett – Honlap felületén történő értesítés – egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Az Érintett a www.arkihmelinda.hu weboldalra történő belépéssel és onnan bármely aloldalra történő átlépéssel, a fenti feltételeket elfogadja.