ONLINE

Együttműködési megállapodás

A 18. életévét betöltött felnőtt esetén a https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes weboldalon, vagy kiskorú esetén (min. 16. életév betöltését követően, hivatalos törvényes képviselő beleegyezésével) a https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru weboldalon kitöltött, valós adatok alapján, mint Megbízó (a továbbiakban: Ügyfél)

és

Árki-Hámori Melinda (segítő, mester szakember), egyéni vállalkozó,

Székhely: 9026 Győr, Víztükör u. 10. 2.a

Adószám: 43332577-1-28

Ülések, konzultációk helyszíne, telephely: 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 19. (vagy e-formában, online, pl. Google Meet, Whatsapp, Skype, Messenger, Viber, stb.)

mint Megbízott (a továbbiakban: Coach)

között.


1. Alaptételek

1.1. A Coach vállalja, hogy az Ügyfél rendelkezésére áll a megállapodott időtartamokban és időpontokban.

1.2. A Coach elkötelezett abban, hogy a megfogalmazott célok a fejlesztési folyamat során az Ügyfél javára megvalósuljanak, a Coach által elsajátított különböző segítő technikák, szakmák alkalmazásával.

1.2.1. A Coach rendelkezik ezen segítő technikák, szakmák megfelelő képesítésével.

1.2.2. A Coach az alábbi linken felsorolt és folyamatosan bővülő segítő szakmákat és a hozzájuk kapcsolódó technikákat alkalmazza ülései, konzultációi során, az Ügyfél sikeres fejlesztése érdekében: https://www.arkihmelinda.hu/rolam

1.3. Az Ügyfél vállalja, hogy elkötelezi magát arra, hogy nyíltan és őszintén álljon a fejlesztési folyamathoz.

1.4. Az Ügyfél vállalja, hogy hajlandó új tanulási módokat, tevékenységeket kipróbálni, megtartja vállalásait, és ha a megvalósítás során probléma merül fel, arról azonnal értesíti a Coachot.

1.5. A fejlesztési folyamatban való részvétel nem kötelező jellegű. Amennyiben valamelyik félnek kifogása merül fel az alkalmazott módszerekkel, technikákkal vagy eljárásokkal szemben, akkor azt szándékával együtt jelzi a másik fél felé.

1.6. A fejlesztési folyamatban alkalmazott valamennyi eszköz, eljárás, technika és módszer az Ügyfél és a Coach kölcsönös megegyezésén és elfogadásán alapul.

1.7. A Coach a jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatást személyesen, a mindenkori Etikai Kódexben* foglaltak betartásával köteles nyújtani, a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeit nem ruházhatja át.

1.8. A Coach a szolgáltatást megfelelő gondossággal és alapossággal és a vonatkozó jogi és egyéb szakmai következményeknek és színvonalnak megfelelően végzi.

1.9. A Coach köteles figyelmeztetni az Ügyfelet abban az esetben, amennyiben a szakmai szempontok alapján készített diagnózis alapján és/vagy az ülések, konzultációs alkalmak során kiderül, hogy a közösen kitűzött cél az Ügyfél fizikai és/vagy mentális betegsége, esetleg függősége miatt nem valósulhat meg. Ebben az esetben a Coach társterület szakértőit ajánlja az Ügyfél és a Megbízó figyelmébe és a jelen megállapodás felbontásra kerül.

1.10. A Coach csak, minimum a 16. életévet betöltött személyekkel foglalkozik. Ennek feltételei az alábbi 1.10.1. és 1.10.2. alpontokban találhatók, olvashatók:

1.10.1. Kiskorú Ügyfelek esetén: kizárólag a 16. vagy 17. életévet betöltött kiskorú gyermekek, a hivatalos törvényes képviselő beleegyezésével, kizárólag a https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru weboldalon kitöltött, valós adatok alapján megkötött online szerződéssel vehetnek részt konzultáción. Az említett felületen megadott telefonszámon vagy e-mail címen, a Coach a konzultációt megelőzően, még egyeztet a hivatalos törvényes képviselővel a konzultáció menetéről és részleteiről. Ezt követően vehet részt az említett 16. vagy 17. életévét betöltött kiskorú gyermek a konzultáción.

1.10.2. A 18. életévét betöltött felnőtt Ügyfelek a https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes weboldalon kitöltött, valós adatok alapján megkötött online szerződéssel vehetnek részt konzultáción.


2. Rendszeresség, időtartam, eljárás

2.1. Az egyes ülések, konzultációk az ülés jellegétől függően 60 percig tartanak. Esetenként 60 percnél rövidebb, úgynevezett Brief Coaching ülésre is sor kerülhet, melyet a Coach határoz meg az Ügyfél fejlődésének figyelembe vételét követően.

2.1.1. Az ügyfél, kizárólag a legelső alkalommal élhet egy ingyenes, mini konzultációs lehetőséggel, melyet az első fizetős alkalom előtt kérhet. Amennyiben már részt vett fizetett konzultáción, úgy a jövőben erre az ingyenes alkalomra már nincs lehetősége.

2.2. Az Ügyfél és a Coach megállapodnak abban, hogy az Ügyfél legkésőbb az ülés, konzultáció megkezdése előtt 24 órával jelzi, ha valamilyen oknál fogva az ülésen, konzultáción nem tud részt venni. Amennyiben az Ügyfél nem jelzi a lemondást a megadott időben, úgy az ülés, konzultáció megtörténtnek tekintendő és a Coach teljes ülésnek, konzultációnak számol el az Ügyfél felé. Azaz a teljes díj számlázásra kerül. Az ingyenes konzultáció esetében, ha az Ügyfél nem jelzi a lemondást a megadott időben, úgy 3000Ft kerül kiszámlázásra. Ha az ülés, konzultáció a határidőn belül a Coach hibájából hiúsul meg, úgy a Coach köteles ingyenes pótalkalmat biztosítani.

2.3. Az ülésekről, konzultációkról ülésnapló készül, melynek tartalma szigorúan bizalmas.

2.4. Az ülésekről, konzultációkról hang- és/vagy videófelvétel is készülhet, amennyiben az Ügyfél ehhez az alábbi, 2.4.1.-es és 2.4.2.-es pontban hozzájárul.

2.4.1. Az Ügyfél hangfelvétel készítéséhez hozzájárul: Az Ügyfél válasza a kitöltött adatlapon szerepel (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru).

2.4.2. Az Ügyfél videófelvétel készítéséhez hozzájárul: Az Ügyfél válasza a kitöltött adatlapon szerepel (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru).


3. Titoktartás és dokumentáció

3.1. A Coach az ülésről, konzultációról ülésnaplót vezet, valamint a 2.4. illetve a 2.4.1. és 2.4.2. pontban írtak szerint az Ügyfél hozzájárulása esetén hang- és/vagy videófelvétel is készül. Ezek tartalma szigorúan bizalmas, csak és kizárólag az Ügyfélre és a Coachra tartozik.

3.2. A titoktartás nem terjed ki a következő területekre:

3.2.1. Ha az Ügyfél kifejezetten azért ad valamilyen információt, hogy ezt a Coach másokkal megbeszélje.

3.2.2. Ha az Ügyfél vagy más személy fizikai sérülésével, bántalmazásával kapcsolatos információról van szó.

3.2.3. Ha az Ügyfelet vagy más személyt etnikai, vallási, szexuális beállítottsága miatt megkülönböztetik, vagy zaklatásnak, erőszaknak, fenyegetésnek van kitéve, esetleg életére akarnak törni.

3.2.4. Abban az esetben, amennyiben a szakmai szempontok alapján készített diagnózis alapján és/vagy az ülések, konzultációk során kiderül, hogy a közösen kitűzött cél az Ügyfél fizikai és/vagy mentális betegsége, esetleg függősége miatt nem valósulhat meg és más, társterület szakértőjére van szükség.

3.2.5. Ha bűncselekmény (büntetőjogi esemény) gyanúja merült fel, áll fenn.

3.2.6. Amennyiben az Ügyfél hozzájárul, hogy ezt 3. személynek kiadjuk.

3.3. A titoktartásról és annak dokumentációjáról egy Titoktartási nyilatkozat** kitöltése és aláírása is szükséges.


4. Fizetési feltételek

4.1. Jelen megállapodás a Coach óradíját, amely 60 perces alkalmakra vonatkozik:

4.1.1. A Coach aktuális díja a weboldalon (https://www.arkihmelinda.hu/dijazas-arak) található, bruttó összegben és forintban van meghatározva. A 2.1. pontban említett, Brief Coaching díja, megegyezik a 60 perces Life Coaching ülések, konzultációk díjával.

4.1.2. Az aktuális akciók, kedvezmények és ajánlatok, a weboldalon és annak aloldalain (https://www.arkihmelinda.hu), a Facebook oldalon (https://www.facebook.com/arkih.melinda), a Tiktok oldalon (https://www.tiktok.com/@arkih.melinda), az Instagram oldalon (https://www.instagram.com/arkih.melinda) és a Pinterest oldalon (https://hu.pinterest.com/arkihmelinda), valamint további social felületeken meghírdetett időtartamban és módon vehetők igénybe.

4.2. Az Ügyfél az ülések, konzultációk óradíját a Coach által kiállított e-számla alapján rendezheti:

4.2.1. Személyes ülések, konzultációk esetén:

4.2.1.1. az aktuális ülés, konzultáció előtt vagy annak végén készpénzben, kártyával vagy elektornikusan.

4.2.1.2. az aktuális ülés, konzultáció előtt vagy annak végén, PayPal-al történő kifizetéssel.

4.2.1.3. a következő ülés, konzultáció előtt 48 órával a Coach bankszámlájára történő átutalással.

4.2.2. E-formában történő, online, élő képes ülések, konzultációk estén:

4.2.2.1. az aktuális ülés, konzultáció előtt legkésőbb 4 órával, PayPal-al történő kifizetéssel vagy elektronikusan kártyával.

4.2.2.2. a következő ülés, konzultáció előtt 48 órával a Coach bankszámlájára történő átutalással.

4.3. A Coach PayPal adatai, PayPal-al történő kifizetéshez:

E-mail: arkih.melinda@gmail.com

Link: https://www.paypal.com/paypalme/arkihmelinda

4.4. A Coach banki adatai előre utaláshoz, átutaláshoz:

Név: Árki-Hámori Melinda e.v.

Bank: Raiffeisen Bank

Bankszámlaszám: 12096712-01905194-00100000

IBAN: HU86-12096712-01905194-00100000

4.5. Kártyás vagy további elektronikus úton történő fizetés módja, a Coach és az Ügyfél közös egyeztetése alapján, történhet POS terminállal vagy online fizetéssel.


5. Egyéb rendelkezések

5.1. Kapcsolattartás

5.1.1. Az Ügyfél és a Coach között a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, social felületen vagy emailben.

5.1.2. Az ülés, konzultáció az Ügyfél és a Coach személyes jelenlétében vagy e-formában, élő képpel, online (pl. Google Meet, Whatsapp, Skype, Messenger, Viber, stb.) valósul meg.

5.2. Szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek életbe lépése

5.2.1. Az online, papírmentes együttműködési megállapodás és a hozzá kapcsolódó mellékletek, onnantól lépnek életbe, hogy az ügyfél részt vett a legelső konzultáción, ülésen és/vagy kifizette az adott alkalom díját.

5.3. Szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek legutóbbi módosításának, feltöltésének dátuma, valamint érvényben maradásának ideje:

5.3.1. Jelen, online, papírmentes szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek 2024. május 05-én módosultak és kerültek feltöltésre.

5.3.2. Jelen, online, papírmentes szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek 2024. május 05-től, a következő módosítás dátumáig vannak érvényben. Az itt módosult szerződés, a mai napot megelőzően létrejött szerződésekre nincs hatással.

5.4. Jelen szerződést és a hozzá tartozó mellékleteket, az Ügyfél az adatlapon (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru) megadott e-mail címre, pdf formájában kapja meg a legelső konzultációt, ülést megelőzően.

5.5. Felmerülő kérdések, problémák estén: az 5.4. pontban meghatározottak szerint, az Ügyfél részére, e-mailben kiküldött, pdf formátumú szerződés az irányadó.


Az online, papírmentes együttműködési megállapodást, annak értelmezése és megértése után, az adatlap kitöltésével (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru) az Ügyfél is elfogadta.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen szerződés  aláírások nélkül érvényes.


Mellékletek:

*Etikai kódex: 1. számú melléklete jelen együttműködési megállapodásnak.

**Titoktartási nyilatkozat: 2. számú melléklete jelen együttműködési megállapodásnak.

Adatkezelési nyilatkozat: 3. számú melléklete jelen együttműködési megállapodásnak.


1. számú Melléklet

Etikai Kódex

Ez a Kódex olyan irányelvek gyűjteménye, amelyek fő célja biztosítani, hogy a coachok szakszerűen és etikusan járjanak el hivatásuk gyakorlása során, illetve az ügyfelek is etikusan és fair módon viszonyuljanak a coach szeméyléhez.

Coaching:

A coaching professzionális módszerekkel és technikákkal, továbbá beszélgetés- sorozat folyamán, speciális kapcsolatot alakít ki az ügyféllel, majd végig kíséri az ügyfél tanulását. Segít túllépni az elakadásokon, és megerősíti az ügyfelet a céljai elérését lehetővé tévő eredményes eszközök használatában. A coaching egy gondolatébresztő és kreatív folyamat, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy teljesen kihasználja a benne rejlő személyes és szakmai lehetőségeket. A coaching jelenthet négyszemközti, illetve többszemközti interakciót is.

Kompetencia:

A coachok kompetenciájának alapját szakmai végzettségük, képzettségük, tanulmányaik és szakmai tapasztalatuk adja. A coachok csak a kompetenciájuknak megfelelő területeken illetve személyeknek nyújthatnak szolgáltatást. Egyéb esetekben – az adott eset természetének megfelelően – a megfelelő referenciával rendelkező szakemberek bevonását kell javasolniuk, szem előtt tartva, hogy mi szolgálja ügyfeleiket eredményesen.

A coachoknak megfelelő önképzéssel és képzésekkel folyamatosan gondoskodniuk kell kompetenciájuk fejlesztéséről és fenntartásáról.

A Coach nem lehet tagja olyan pártnak, mozgalomnak, szektának, egyéb szervezetnek, amely sérti az emberi jogokat, különösen az emberi méltóság tiszteletben tartásával, illetve az egyenlő elbánás elvével ellentétes gyakorlatot folytatnak.

Etikai Kódex Coachként

1. Nem teszek publikusan olyan kijelentéseket, amelyek nem igazak, vagy félrevezetők arra nézve, mit ajánlok coach-ként.

2. Pontos adatokat szolgáltatok segítő szakmákhoz kapcsolódó képzettségemről, szakértelmemről, tanúsítványaimról, az alábbi linken: https://www.arkihmelinda.hu/rolam

3. Elismerem és megbecsülöm mások erőfeszítéseit és hozzájárulását, és nem állítom azokat úgy be, mintha sajátjaim lennének.

4. Mindenkor arra törekszem, hogy felismerjem azokat a személyes indíttatású ügyeket, amelyek összeegyeztethetetlenek, konfliktushoz vezethetnek vagy befolyásolhatnak a coaching munkámmal vagy szakmai kapcsolataimmal. Amikor a tények és a körülmények szükségessé teszik, azonnal szakmai támogatást keresek és megteszem a szükséges lépéseket, amely magában foglalhatja végső esetben a coaching kapcsolat felfüggesztését vagy megszakítását.

5. Kutatásaimat hozáértéssel, tisztességesen, valamint elismert tudományos sztenderdek és a vonatkozó irányelvek alapján végzem és összegzem. Kutatásaimat az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével végzem, oly módon, hogy a résztvevőket mindennemű lehetséges sérelemtől megóvjam. Minden kutatást úgy kell végezni, hogy az megfeleljen azon ország törvényeinek, ahol a kutatást végzik.

6. Coaching munkám során készített feljegyzéseket, hang- és/vagy videófelvételeket oly módon kezelem, tárolom és semmisítem meg, hogy az a titoktartást, biztonságot és a magántitokhoz való jogot támogassa, valamint a vonatkozó törvényeket és megegyezéseket betartva.

7. Igyekszem elkerülni minden érdekütközést és potenciális érdekütközést. Érdekütközés felmerülése esetén azt az ügyfél/szponzor tudomására hozom és felajánlom a coaching folyamatból való kilépésemet.

8. Csak akkor megyek bele bármilyen szolgáltatási vagy áru barter üzletbe, vagy munkám nem anyagi jellegű megtérítésébe, ha coaching kapcsolatomat ez nem érinti.

9. Nem használom ki tudatosan a coach-ügyfél kapcsolatot személyes, szakmai vagy pénzügyi előnyök szerzésére, a coaching megállapodásban vagy szerződésben rögzített díjazást kivéve.

10. Nem vezetem félre szándékosan az ügyfelemet vagy a szponzort, nem teszek hamis ígéretet arról, hogy mit kapnak a coaching folyamattól vagy tőlem mint coachtól a coaching folyamat alatt.

11. Nem adok olyan információt vagy tanácsot leendő ügyfeleimnek vagy szponzoroknak, amit magam is félrevezetőnek vagy hamisnak gondolok vagy tartok.

12. Ügyfeleimmel és a szponzorokkal világos megállapodásokat vagy szerződéseket kötök és tiszteletben tartok minden megállapodást vagy szerződést, amelyek a professzionális coaching kapcsolattal összefüggésben születtek.

13. Az első ülés, konzultáció előtt vagy annak során részletesen elmagyarázom és igyekszem megbizonyosodni arról, hogy az ügyfelem és a szponzor(ok) tisztában van a coaching természetével, a titoktartás jellegével és korlátaival, a pénzügyi megállapodásokkal és a megállapodás vagy szerződés egyéb feltételeivel.

14. Én vagyok a felelős azért, hogy egyértelmű, megfelelő és kulturálisan érzékeny határokat szabjak, amelyek meghatározzák az ügyféllel vagy szponzorral történő bármilyen fizikai kontaktust.

15. Nem kerülök szexuális kapcsolatba egyetlen ügyfelemmel vagy szponzorral sem.

16. Tiszteletben tartom az ügyfélnek azt a jogát, hogy a coaching folyamat alatt bármikor megszakítsa a coaching kapcsolatot, a megállapodás vagy szerződés előírásait figyelembe véve. Figyelek azokra a jelekre, amelyek jelzik, hogy az ügyfél már nem látja hasznát a coaching kapcsolatnak.

17. Ha úgy látom, hogy az ügyfél vagy szponzor érdekeit jobban szolgálja egy másik coach vagy más erőforrás/szakember bevonása, arra biztatom, hogy tegye meg a szükséges változtatásokat.

18. Amennyiben szükségesnek vagy megfelelőnek tűnik, javaslom az ügyfelemnek, hogy más szakemberek szolgáltatásait is vegye igénybe.

Etikai Kódex Ügyfélként

1. Tudatában vagyok és teljes mértékben meg is értettem és elfogadom az etikai kódexbe foglalt, Coach-okra vonatkozó pontokat, etikai elvárásokat és feladatokat, melyek alapján hozzám viszonyul, velem foglalkozik, dolgozik, fejleszt és a célom eléréséhez segít hozzá.

2. Kölcsönösen tisztelem és elfogadom a Coach egyéniségét és értékrendjét, ahogy ő is tiszteli és elfogadja az enyémet; ezzel megalapozva, elősegítve és megerősítve önmagam megismerését, elfogadását, fejlesztését, valamint a bizalmi légkör kialakulását.

3. Amennyiben nem tudok megjelenni az előre egyeztetett coaching ülés időpontjában, azt időben jelzem a coachnak, legkésőbb 24 órával az ülés megkezdése előtt; akárcsak a Coach.

4. Hajlandó vagyok nyitottságommal új tanulási módokat, tevékenységeket kipróbálni, a vállalásokat betartani, őszinte vagyok és ha a megvalósítás során probléma merül fel, arról azonnal értesítem a Coachot.

5. Titoktartási kötelezettségemnek a szerződésben és a nyilatkozatban foglaltak szerint, minden körülmények között eleget teszek, azt meg nem szegem, akárcsak a Coach.

6. Amennyiben a Coach irányába bármilyen (akár a munkájával, a személyével, a hozzáállásával vagy a helyszínnel kapcsolatos) ellenérzés, aggály vagy kétség merül fel bennem, azt azonnal jelzem az irányába, hogy orvosolni tudja/tudjuk a dolgot, adott esetben befejezzük/megszakítjuk az ülést, vagy végső soron a coaching kapcsolatot felfüggesztjük.

7. Az adatlap (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru) kitöltésével igazolom, hogy az etikai kódexben írt pontokkal egytől egyig egyetértek, azokat tiszteletben tartom és elfogadom és minden ülés, konzultáció alkalmával betartom és alkalmazom.

Jelen etikai kódexet, az Ügyfél az adatlapon (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru) megadott e-mail címre, pdf formájában kapja meg a legelső konzultációt, ülést megelőzően. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen etikai kódex aláírások nélkül érvényes.


2. számú Melléklet

Titoktartási nyilatkozat 

1. Alaptételek

1.1. Jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az ülések, konzultációk során tudomásomra jutott információk megőrzésére. Tudomásul veszem, hogy az ott elhangzottak megőrzésével kapcsolatos szabályok szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

2. Ülésnapló, Hang- és Videófelvétel

2.1. Az ülésekről, konzultációkról ülésnapló készül, melynek tartalma szigorúan bizalmas.

2.2. Az ülésekről, konzultációkról hang- és/vagy videófelvétel is készülhet, amennyiben az Ügyfél ehhez az alábbi, 2.2.1.-es és 2.2.2.-es pontban hozzájárul.

2.2.1. Az Ügyfél hangfelvétel készítéséhez hozzájárul: Az Ügyfél válasza a kitöltött adatlapon szerepel (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru).

2.2.2. Az Ügyfél videófelvétel készítéséhez hozzájárul: Az Ügyfél válasza a kitöltött adatlapon szerepel (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru).

3. Titoktartás és dokumentáció

3.1. A Coach az ülésről, konzultációról ülésnaplót vezet, valamint a 2.2. illetve a 2.2.1. és 2.2.2. pontban írtak szerint az Ügyfél hozzájárulása esetén hang- és/vagy videófelvétel is készül. Ezek tartalma szigorúan bizalmas, csak és kizárólag az Ügyfélre és a Coachra tartozik.

3.2. A titoktartás nem terjed ki a következő területekre:

3.2.1. Ha az Ügyfél kifejezetten azért ad valamilyen információt, hogy ezt a Coach másokkal megbeszélje.

3.2.2. Ha az Ügyfél vagy más személy fizikai sérülésével, bántalmazásával kapcsolatos információról van szó.

3.2.3. Ha az Ügyfelet vagy más személyt etnikai, vallási, szexuális beállítottsága miatt megkülönböztetik, vagy zaklatásnak, erőszaknak, fenyegetésnek van kitéve, esetleg életére akarnak törni.

3.2.4. Abban az esetben, amennyiben a szakmai szempontok alapján készített diagnózis alapján és/vagy az alkalmak során kiderül, hogy a közösen kitűzött cél az Ügyfél fizikai és/vagy mentális betegsége, esetleg függősége miatt nem valósulhat meg és más, társterület szakértőjére van szükség.

3.2.5. Ha bűncselekmény (büntetőjogi esemény) gyanúja merült fel, áll fenn.

3.2.6. Amennyiben az Ügyfél hozzájárul, hogy ezt 3. személynek kiadjuk.

A titoktartási nyilatkozatot, annak értelmezése és megértése után, az adatlap kitöltésével (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru) az Ügyfél is elfogadta.

Jelen titoktartási nyilatkozatot, az Ügyfél az adatlapon (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru) megadott e-mail címre, pdf formájában kapja meg a legelső konzultációt, ülést megelőzően. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen titoktartási nyilatkozat aláírások nélkül érvényes.


3. számú Melléklet

Nyilatkozat, személyes adatok kezeléséről

Ügyfélként, a https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru weboldalon kitöltött, valós adatok alapján, hozzájárulok: Árki-Hámori Melinda (továbbiakban: Adatkezelő) részéről történő személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés célja a szolgáltatói szerződésben foglalt Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.*

Kezelt adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím és a megadott igazoló okmány típusa és száma.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

*Vonatkozó jogszabály: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adat jogosultja által adott hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig; a hozzájárulás visszavonásának hiányában általában a jogosulttal való kapcsolat megszűnését követően 5 évig kezeli. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A nyilatkozatot, a személyes adatok kezeléséről, annak értelmezése és megértése után, az adatlap kitöltésével (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru) az Ügyfél is elfogadta.

Jelen nyilatkozatot, a személyes adatok kezeléséről,  az Ügyfél az adatlapon (https://www.arkihmelinda.hu/papirmentes-szerzodes vagy https://www.arkihmelinda.hu/megallapodashoz-adatok-kiskoru) megadott e-mail címre, pdf formájában kapja meg a legelső konzultációt, ülést megelőzően. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozat, a személyes adatok kezeléséről aláírások nélkül érvényes.